• januari - maart 2020 PEEPSHOW is 24/7, Raaks, Haarlem centrum
  • 31 januari - 22 februari 2020 Winterwerk, Galerie Bloemendaal, Bloemendaalseweg 47, Bloemendaal