P E E P S H O WP E E P S H O W

(geschikt voor alle leeftijden)

Ilja Warmerdam & Margriet Gehrels

 

De anonimiteit van de smartphonecultuur resulteerde in deze installatie voor de Stadskunstkamer.

Sociale media zorgen ervoor dat men zich wereldburger voelt, vaak in het isolement van de eigen huiskamer. Het geeft een gevoel van contact.

We gluren met z’n allen heel wat af, maar wat speelt zich nu echt af achter de voordeur?

Stadskunstkamer, Raaks, Haarlem